วิธีการชำระเงิน

เมื่อสินค้าถึงโกดังอินโดนีเซีย เราจะแจ้งให้ท่านทำการชำระเงินก่อนแล้วจึงส่งสินค้ากลับไทยค่ะ


  • หลังจากสินค้าของท่านมาถึงโกดังอินโดนีเซียแล้ว ทางเราจะทำการรีแพคสินค้า จากนั้นจึงจะคำนวณอัตราค่าบริการทั้งหมดแล้วส่งให้ท่านทางอีเมล์หรือsms พร้อมแจ้งเลขที่บัญชี เพื่อให้ท่านทำการชำระเงิน
  • หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ให้แจ้งยืนยันการชำระเงินมาที่เรา เมื่อทางเราได้ตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะทำการส่งสินค้าออกจากอินโดนีเซียให้ท่านในวันถัดไปค่ะ