ข้อตกลงก่อนใช้บริการ

หากคุณใช้บริการส่งสินค้ากับเรา คุณต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเราก่อน ความผูกพันธ์ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้

ข้อตกลงการขนส่ง

 • ทาง APShip ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าสูญหายตามวงเงินประกัน โดยการสูญหายนั้น ต้องเป็นการสูญหายที่เกิดจากทาง APShip เองโดยตรง และ ต้องเป็นการสูญหายหลังจากที่ทาง APShip ได้แจ้งยืนยันการได้รับสินค้าที่โกดังอินโดนีเซียให้กับลูกค้าแล้ว
 • หลังจากสินค้าถึงไทย ทาง APShip ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง แต่ใช้วิธีขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ดังนั้นหากสินค้าถึงมือลูกค้าล่าช้ามากกว่าที่เราประเมินไว้ ทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล่าช้าดังกล่าวได้
 • กรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะโดยขั้นตอนใด หรือ ด้วยสาเหตุใด ทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการชำรุด หรือ ความเสียหายนั้นได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าพยายามจะนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย หรือ สินค้าในหมวดสินค้าต้องห้าม และ โดนทางศุลกากรยึดสินค้า โปรดทราบว่าทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้
 • ในบางกรณีสินค้าของท่านใหญ่ หรือ หนักมากเกินไป พนักงานไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำส่งสินค้าถึงบ้านท่านได้ ในกรณีนี้ท่านต้องดำเนินการไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์


ข้อตกลงบริการสั่งซื้อสินค้าจากอินโดนีเซีย

 • ลูกค้าที่ใช้บริการผู้ช่วยซื้อ หากทาง APShip ได้ดำเนินการจัดซื้อให้แล้ว โดยมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจนว่าได้ทำการซื้อไปแล้ว ต่อมาพบว่าผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ หรือ ส่งมาให้แต่ไม่ตรงกับสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ กรณีนี้ทางเรา ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการทุจริตของผู้ขายได้ เนื่องจากลูกค้าต้องเลือกสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเอง แต่ทางเรายินดีจะให้การช่วยเหลือ ติดตาม ทวงถามให้ตามสมควร
 • ทาง APShip ไม่รับซื้อสินค้าประมูล ในกรณีสินค้าประมูล ท่านจะต้องประมูลสินค้าด้วยตัวเอง และ ให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังโกดังของเรา
 • เนื่องจากเราไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี


ข้อตกลงขั้นตอนการเคลมสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง

 • ทาง APShip ยินดีเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าสูญหายตามวงเงินประกัน โดยการสูญหายนั้น ต้องเป็นการสูญหายที่เกิดจากทาง APShip เองโดยตรง และ ต้องเป็นการสูญหายหลังจากที่ทาง APShip ได้แจ้งยืนยันการได้รับสินค้าที่โกดังอินโดนีเซียให้กับลูกค้าแล้ว
 • หลังจากสินค้าถึงไทย ทาง APShip ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง แต่ใช้วิธีขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ดังนั้นหากสินค้าถึงมือลูกค้าล่าช้ามากกว่าที่เราประเมินไว้ ทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล่าช้าดังกล่าวได้
 • กรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะโดยขั้นตอนใด หรือ ด้วยสาเหตุใด ทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการชำรุด หรือ ความเสียหายนั้นได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าพยายามจะนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย หรือ สินค้าในหมวดสินค้าต้องห้าม และ โดนทางศุลกากรยึดสินค้า โปรดทราบว่าทาง APShip ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้
 • ในบางกรณีสินค้าของท่านใหญ่ หรือ หนักมากเกินไป พนักงานไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำส่งสินค้าถึงบ้านท่านได้ ในกรณีนี้ท่านต้องดำเนินการไปรับสินค้าด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์


ข้อตกลงวงเงินประกันภัยสินค้าเมื่อสินค้าเสียหายหรือสูญหาย

 • ในกรณีสินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่งข้ามประเทศ จะมีวงเงินคุ้มครองสินค้าสูญหายให้สูงสุด มูลค่า 2,000 บาทต่อมูลค่าสินค้าที่สูญหายทั้งหมดในรอบบินนั้น ต่อลูกค้า 1 ท่าน ซึ่งหมายความว่า หากสินค้าของท่านมีการสูญหายหลายรายการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในครั้งเดียว ทางเราจะชดเชยให้สูงสุด 2,000 บาท
 • ในกรณีที่สินค้าหายในระหว่างการเก็บรักษาภายในคลังพักสินค้าที่อินโดนีเซีย จะมีวงเงินคุ้มครองสินค้าสูญหายมูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 order (ไม่ใช่ต่อชิ้น) ที่ถูกส่งมาที่โกดัง ตัวอย่างเช่น หากท่านส่งสินค้ามาที่โกดัง 2 ครั้ง และมีการสูญหาย 1 ครั้ง ในครั้งที่สูญหายมีสินค้า 10 ชิ้น ทางเราจะรับผิดชอบให้ 1,000 บาท


ข้อตกลงการโอนเงินไทยไปยังอินโดนีเซีย

 • หลังจากโอนเงินไปยังบัญชีร้านค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งมาแล้ว ทาง APShip จะส่งหลักฐานการโอนเงินให้ท่าน หากร้านค้าไม่ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือร้านค้าแจ้งว่าไม่ได้รับชำระเงิน ทาง APShip จะทำการส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ลูกค้า แต่ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากร้านค้าคดโกงได้ ดังนั้นลูกค้าต้องเลือกร้านค้า/ผู้ขายที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง